Игри

Информация за страница Полски Тръмбеш

       Полски Тръмбеш е сравнително малък български град, който се намира на територията на Великотърновска област. В нея има общо 15 населени места, а за градчето към 2016-та година е установено, че има брой на населението около 4 300 души. Тръмбеш е част от името на населеното място, което неизменно присъства независимо как се нарича градът през годините. За пръв път се споменава в исторически документ от 1430-та година, а тръмбя, откъдето произлиза името, на старобългарски или друг език означава буквално подготовка на земята за оран. Това включва най-вече прочистването на земята от треви, храсти и други растения, които пречат на посевите да никнат и да дават плодове. Към 1865-та година, когато вече страната се намира в подготовка за освобождение от турците, в града има не повече от 40-50 къщи, като част от тях са на български семейства, а други – на турски. 521 е броят на жителите при първото преброяване, което се извършва през 1880-та година.

      С прокарването на жп линията Русе – Горна Оряховица през 1900-та година Полски Тръмбеш получава възможности и стимул за по-бърз и ускорен растеж в областта на икономиката. Година по-късно е построена градската гара, а през 1911-та година официално е учреден и пазарен ден, който обикновено е сряда. Средищният характер на селището спомага за това пазарът да е много оживен още с отварянето му за пръв път и тази тенденция се е запазила дори в наши дни. Годините след Първата световна война се оказват плодоносни за местното население поради отварянето на значителен брой предприятия. Те осигуряват работа на населението и са свързани най-вече с преработката на стоки от селското стопанство. Такива продукти обикновено носят бърза и лесна печалба. През 1929-та година се случва ново паметно събитие за града – прокарано е електричество. Керамична и маслобойна фабрики вече функционират в града, а мелницата осигурява хляба. С течение на времето населеното място придобива статут на център за изкупуване на стоки за селското стопанство, което се обуславя от богатствата на местния регион. Тук е мястото да споменем и находчивостта и предприемчивия дух на хората от местното население, които с общи усилия изграждат богата пътна мрежа.

      Жп и шосейните връзки на Полски Тръмбеш с околните селища улесняват придвижването от едно място до друго, а това естествено води до разрастване на индустриите при машиностроенето и храните. Марек и Мизия, както съответно се наричат фабриките за добив на масло и изработка на консерви получават репутация на предприятия, които отговарят за снабдяване на региона с хранителни продукти. Това не би било възможно без настъпилото увеличение в темповете на производителния процес. Ремонтната местна работилница по-късно прераства в МТС – Машинно – тракторна станция, така характерна не само тук, но и за много други населени места през епохата на социализма. Ролята на селското стопанство и промишлеността за храните винаги е била пряка за развитието на града, но освен такива заводи, в населеното място има и други полезни институции. Жп и автогарата са точки за придвижване, а средното училище и редуцираната болница веднага се нареждат по важност. След тях са винпромът и мелницата.

eXTReMe Tracker